Avaa valikko Valikko
jasper.fi/tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Jasper Oy:n tietosuojaseloste

 1. REKISTERINPITÄJÄ

  Jasper Oy
  Kolmenkulmantie 20, 33430 Vuorentausta
  Y-tunnus: 0603438-3
  www.jasper.fi

 2. YHTEYSHENKILÖ

  Sami Lehto
  c/o Jasper Oy
  Puhelin: 050 512 4755
  Sähköposti: sami.lehto@jasper.fi

 3. REKISTERIN NIMI

  Jasper Oy:n verkkokaupan asiakas- ja markkinointirekisteri

 4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

  Tietojen käyttötarkoituksena on Jasper Oy:n verkkokaupan asiakassuhteen hoito, asiakasrekisterin ylläpito, asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi. Asiakastietoja voidaan käyttää myös tiedotus- ja markkinointitarkoituksiin.

 5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  Jasper Oy:n omiin järjestelmiin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi ja y-tunnus.

  Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

 6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

  Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta).

 7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

  Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n, Euroopan talousalueen ja EU-US Privacy Shield -sopimusalueen ulkopuolelle.

 8. SUOJAUKSEN PERIAATTEET

  Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja siihen on käyttöoikeus vain niillä Jasper Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot sijaitsevat suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla.

 9. TARKASTUSOIKEUS

  Asiakkaalla on oikeus koska tahansa tarkistaa, mitä tietoa hänestä on henkilörekisteriin talletettu, kieltää tietojen käyttö tai vaatia tietoja poistettavaksi tai korjattaviksi lähettämällä asiaa koskevan kirjallisen viestin Jasper Oy:n yhteyshenkilölle. Mikäli rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän rikkovan henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta annettua, sovellettavaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö markkinointitarkoituksissa Henkilötietolain 30 § mukaan. Rekisteröidyn on mahdollista myös perua antamansa lupa koska tahansa. Rekisteröity voi perua markkinointiluvan ilmoittamalla siitä yhteyshenkilölle sähköpostitse tai puhelimitse.


Back to top